Hvitveisblomstring på Jomfruland

Vi tok taxibåt fra Valle ut til Jomfruland. I nydelig vårvær fikk vi gått litt rundt på øya og sett på blant annet Hvitveisblomstringen.

Det er særlig et rikt fugleliv og spesiell botanikk som preger øya. For de som ønsker å vandre på naturskjønne stier ut mot havet, er Jomfruland stedet. Har du ikke vært der, så bør du ta en tur.

Kulturlandskapet
på Jomfruland er blant de mest verdifulle i Telemark. Rullesteinstranda har et belte av krattvegetasjon innerst som går over i høystammet grovskog, om våren med tette hvitveistepper. Eikeskog med hagemarkspreg går over i kulturmarker med åkrer og beiter i vest, hvor vi finner lange grunne strandsoner. Vekslingen i naturtyper gir området stort mangfold av arter med svært ulike krav til lys, næring og fuktighet.

STEINGJERDER
De mange steingjerdene er typiske for rullesteinsøya. De er bygd for å regulere dyrenes ferdsel. I dag lages dessuten rundstokkgjerder med brente påler etter gammel teknikk. Nye landbruksmetoder med bruk av kunstgjødsel gjør at graset kan slås både tidlig på forsommeren og igjen senere på sommeren. Mange planter (blåklokke, rødkløver, engfiol m.v.) rekker derfor ikke å blomstre og sette frø og forsvinner etterhvert fra enga. Dette bevirker igjen at sommerfugler og andre insekter, som er avhengige av bestemte planter, blir sjeldne eller blir borte. Miljøvernmyndighetene forsøker å gjenskape gammeldagse blomsterenger for å få noe av mangfoldet av planter og insekter tilbake.

JOMFRULAND FYR
ble tent første gang 1. oktober 1839. Tårnet er 35 alenhøyt eller 22 m og er bygd av 250,000 teglstein. I 1874 kom det tåkelur med trompet, det første maskindrevne horn i landet. Det nye fyret av jern kom hundre år etter. Det er 37 meter høyt. Djupodden fyrlykt er fra 1910 og ble parafindrevet i 60 år, og er plassert i skogkanten ved hovedveien. Det gamle tårnet er åpent for publikum i sommersesongen fra kl 12-16 (søndager til kl 18), og ellers etter avtale med Jomfruland Vel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *